کارگاه آموزشی امنیت شبکه و باج افزارها

این مرکز با برگزاری کارگاه آموزشی امنیت شبکه و باج افزارها (همراه با معرفی شبکه ملی هانی نت) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و با حضور بیش از 110 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات سازمانها و ادارات استان قم، گام بلندی در آگاهی و اطلاع رسانی به دستگاههای اجرایی استان برداشته و آنان را از خطرات بلقوه و بالفعل حال حاضر فضاهای تبادل اطلاعات و ارتباطات مطلع نموده است. بیشک با شروع دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت این امر به نحو مطلوبی تکمیل خواهد شد.

اخذ نمایندگی خدمات صاافتا

درپی دستیابی این مرکز به گسترش خدمات افتا و ارایه هرگونه اطلاعات، آموزش و اقدام به دستگاههای متقاضی  استانی و کشوری، ضمن مذاکره با نمایندگان محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توافقنامه ای منعقد و اقدامات ذیل صورت گرفت:

  1. عقد تفاهمنامه با «شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات» در خصوص اخذ نمایندگی و راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی در حوزه شبکه، نرم افزار و سخت افزار
  2. تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی
  3. بازدید نماینده محترم صاافتا از محل آزمایشگاه و تجهیزات و نیروی انسانی آن و هماهنگی جهت توسعه استانداردهای لازم

دومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات مشهد

در این کنفرانس، ضمن ارایه مقاله و داشتن یک عضو در دبیرخانه و کمیته بررسی مقالات به عنوان داور و شرکت در کارگاهها و جلسات تشکیل شده در مشهد مقدس و همچنین حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه به عنوان میهمان افتخاری جشنواره، این مرکز با حضوری فعال و تبادل اطلاعات با سایر مراکز و کارشناسان مدعو، دستآوردهای خوبی را کسب نمود.

چهارمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات

ضمن دعوت مرکز آپای دانشگاه اصفهان از دانشگاه قم، این مرکز با اعزام تیم تخصصی و کارشناسی به جشنواره مذکور و همچنین پذیرش حامی مالی جشنواره و ایجاد قرفه در نمایشگاه مربوطه، حضوری فعال در آن داشته است.

ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و حقوق

با توجه به ضرورت و حساسیت مطالعات و تحقیقات در خصوص شکل گیری و نحوه جرایم و حقوق افراد حقیقی و حقوقی در فضاهای سایبری و مجازی و همچنین واگذاری مأموریت ویژه به این مرکز جهت تدوین پیش نویس این حقوق از سوی مقامات محترم قوه قضاییه، این مرکز با ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و حقوق متشکل از نمایندگانی به شرح ذیل، اقدام به جمع آوری انواع جرایم اتفاق افتاده در این فضاهای و خلع های موجود در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، نسبت تهیه و تدوین پیشنویس حقوقی این جرایم اقدام به استفتاء از دفاتر آیات اعظام و استعلام از حقوقداندانی که در این زمینه فعالیت داشته اند نمود. اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. نماینده مرکز آپا دانشگاه
  2. نماینده پلیس فتا استان قم
  3. نماینده دفتر آیات اعظام (بیت آیت الله العظما مکارم شیرازی)
  4. نماینده مرکز پژوهشهای قوه قضائیه
  5. اساتید و کارشناسان حقوقی