راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار WannaCry

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.

آمادگی مرکز آپا جهت ارایه خدمات امداد و همیاری دستگاههای اجرایی استان قم

مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان

همانگونه که مستحضرید، مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم با مجوز رسمی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مرکز ماهر و با بهره گیری از اساتید مجرب در حوزه امنیت فضاهای سایبری، مجازی و سامانه های اداری و سازمانی، جهت ارایه خدمات افتا، آگاهی ، پشتیبانی و امداد درخصوص مبانی و اصول امنیت فضاهای سایبری، مجازی، سرورهای مرکزی و … تأسیس و راه اندازی گردیده است.

با عنایت به حمله اخیر باج افزار WannaCrypt و متعاقب آن حملات وسیع به سرورهای مراکز حساس کشور که به نظر می رسد این حملات زمینه ساز حملاتی با دامنه بیشتر و مخربتر می­باشد، مرکز آپا دانشگاه قم وظیفه خود می داند که جهت ارایه خدمات امداد و همیاری دستگاههای اجرایی استان و نیاز به هرگونه اقدامی اعم از پیشگیری، آموزش کارشناسان و مدیران IT و امداد دستگاهها درصورت مواجهه با این حملات و تهدیدات، به صورت شبانه روزی، اعلام نموده و از کلیه دستگاههای اجرایی استان تقاضا دارد که در قدم اول نسبت به امنیت دیتا سنترها و شبکه های سازمانی و اداری خود اطمینان حاصل نموده و درصورت مواجهه با هرگونه بدافزار یا باج افزار یا هرگونه کد مشکوک، این مرکز را از طریق راههای زیر مطلع تا نسبت به امداد و کمک مورد نیاز قبل از هرگونه خسارت احتمالی و غیر قابل جبران، اقدام سریع به عمل آید.

مرکز تخصصی آپا

دانشگاه قم

راههای تماس  با کارشناسان مرکز آپای دانشگاه قم:

اطلاعات تماس با مرکز آپا

شماره تلفن های  02532103387 و  02532103388  در ساعات اداری و  09376320648 و 09030653015 به صورت 24 ساعته

وب سایت:               http://cert.qom.ac.ir               پست الکترونیک: apa@qom.ac.ir