بدافزار جدید Symbiote تمامی فرآیندهای در حال اجرا در سیستم های لینوکس را آلوده می کند

یک بدافزار لینوکس تازه کشف شده به نام Symbiote همه فرآیندهای در حال اجرا را در سیستم‌های در معرض خطر آلوده می‌کند، اعتبار حساب را می‌دزدد و به اپراتورهای خود دسترسی به درب پشتی می‌دهد. […]