مطالب توسط admin

اخذ نمایندگی خدمات صاافتا

درپی دستیابی این مرکز به گسترش خدمات افتا و ارایه هرگونه اطلاعات، آموزش و اقدام به دستگاههای متقاضی  استانی و کشوری، ضمن مذاکره با نمایندگان محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توافقنامه ای منعقد و اقدامات ذیل صورت گرفت: عقد تفاهمنامه با «شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات» در خصوص اخذ نمایندگی و راه […]

دومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات مشهد

در این کنفرانس، ضمن ارایه مقاله و داشتن یک عضو در دبیرخانه و کمیته بررسی مقالات به عنوان داور و شرکت در کارگاهها و جلسات تشکیل شده در مشهد مقدس و همچنین حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه به عنوان میهمان افتخاری جشنواره، این مرکز با حضوری فعال و تبادل اطلاعات با سایر مراکز و کارشناسان […]

چهارمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات

ضمن دعوت مرکز آپای دانشگاه اصفهان از دانشگاه قم، این مرکز با اعزام تیم تخصصی و کارشناسی به جشنواره مذکور و همچنین پذیرش حامی مالی جشنواره و ایجاد قرفه در نمایشگاه مربوطه، حضوری فعال در آن داشته است.

ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و حقوق

با توجه به ضرورت و حساسیت مطالعات و تحقیقات در خصوص شکل گیری و نحوه جرایم و حقوق افراد حقیقی و حقوقی در فضاهای سایبری و مجازی و همچنین واگذاری مأموریت ویژه به این مرکز جهت تدوین پیش نویس این حقوق از سوی مقامات محترم قوه قضاییه، این مرکز با ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و […]

راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار WannaCry

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای […]

آمادگی مرکز آپا جهت ارایه خدمات امداد و همیاری دستگاههای اجرایی استان قم

مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان همانگونه که مستحضرید، مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم با مجوز رسمی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مرکز ماهر و با بهره گیری از اساتید مجرب در حوزه امنیت فضاهای سایبری، مجازی و سامانه های اداری و سازمانی، جهت ارایه خدمات افتا، آگاهی ، پشتیبانی و امداد درخصوص […]

برگزاری کارگاه یک روزه “امنیت شبکه های کامپیوتری و شبکه های کشف و جمع آوری بدافزارها و کدهای مخرب”

مرکز آپای دانشگاه قم با همکاری مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات استان قم اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه “امنیت شبکه های کامپیوتری و شبکه های کشف و جمع آوری بدافزارها و کدهای مخرب” در روز دوشنبه 1/3/1396 برای مدیران و کارشناسان امنیت دستگاه های اجرایی نمود. در این کارگاه که با حضور جناب […]

شناسایی بیش از ۲۰۰ قربانی آلوده به باج افزار WannaCry در فضای سایبر کشور

در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان wannacrypt با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشور ها شیوع یافته است. براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده است. تا کنون بیش از ۲۰۰ قربانی این باج افزار در کشور که بیشتر این آلودگی ها در حوزه پزشکی و سلامت شناسایی شده و اقدام جهت رفع آلودگی و پاکسازی آنها از سوی تیم های امداد و نجات مرکز ماهر (مراکز آپا) مستقر در استانهای کشور در دست انجام می باشد.

شرکت مرکز آپای قم در چهارمین جشنواره ملی افتا به عنوان حامی جشنواره

مرکز آپای دانشگاه قم در چهارمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات که در روزهای ۳ و ۴ اسفند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد به عنوان حامی جشنواره شرکت کرده و با پرپایی غرفه اختصاصی، نسبت به ارائه اطلاعات و آموزش های ترویجی در خصوص باج افزار ها و تهدیدات مرتبط با آنها به شرکت کنندگان اقدام نمود.